Trường MG Mỹ Tú  được đầu tư xây dựng kiên cố vào tháng 3 năm 2019, dự kiến khoảng đầu năm 2020 công trình sẽ nghiệm thu và đưa vào sử dụng

- Tổng số giáo viên hiện có của trường là 15 giáo viên trong đó biên chế 13 và hợp đồng là 02

- Giáo viên có trình độ Đại học sư phạm là 09, Cao đẳng sư phạm là 03 và trung cấp sư phạm 03

- Đội ngũ giáo viên đa số trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn đầy đủ các lớp bồi dưỡng thường xuyên do Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục tổ chức

Sĩ số lớp học năm học 2019-2020: Có 11 lớp mẫu giáo (2 lớp chồi, 5 lớp lá và 4 lớp ghép hai độ tuổi)

Tổng số 272 cháu (trong đó trẻ 3 tuổi: 23, trẻ 4 tuổi: 99, trẻ 5 tuổi: 150)