Trường MG Mỹ Tú được thành lập vào năm 2004, trường có 5 điểm trường, 10 phòng học với tổng số 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó CBQL: 03, GV: 15, NV: 02). Đến tháng 3 năm 2019 điểm chính của trường được đầu tư xây dựng kiên cố với 6 phòng học mới, 02 phòng chức năng, khối phòng hành chính quản trị đảm bảo đủ theo quy định. Dự kiến khoảng đầu tháng 3 năm 2020 công trình sẽ nghiệm thu và đưa vào sử dụng